CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategic Plan of the IVS for the Period 2016-2025

Axel Nothnagel ; Dirk Behrend ; Alessandra Bertarini ; Patrick Charlot ; Ludwig Combrinck ; John Gipson ; Ed Himwich ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Alexander Ipatov ; Ryoji Kawabata ; Jim Lovell ; Chopo Ma ; Arthur Niell ; Bill Petrachenko ; Torben Schüler ; Guangli Wang
IVS 2016 General Meeting Proceedings "New Horizons with VGOS". Edited by Dirk Behrend, Karen D. Baver, and Kyla L. Armstrong, NASA/CP-2016-219016, 2016 NASA/CP-2016-219016, p. 3-12. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-04. Senast ändrad 2017-01-18.
CPL Pubid: 246638

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur