CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

District Heating from Supercritical Water Oxidation of Sewage Sludge

Magdalena Svanström (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
8th International Symposium on District Heating and Cooling, August 14-16, 2002, Trondheim, Norway (2002)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-27. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 24663

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Processkemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur