CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brist på kunskap eller brist på överföring av kunskap?

Henriette Söderberg (Administration och service) ; Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur)
På gång! CMB:s nyhetsbrev december 2016 (2016)
[Artikel, övrig]

Vi står just nu i en situation där beslut om stora samhällsinvestering har fattats och nya viktiga beslut fattas varje dag. Samtidigt som vi i Sverige ska bygga 700 000 nya bostäder till år 2030 förväntas det globalt på ett par årtionden byggas lika mycket ny stad som det finns på jorden idag. För att bygga fungerande bostäder krävs samtidigt en helhet av vägar, spår och annan infrastruktur liksom en stor mängd bebyggelse för andra ändamål som utbildning, vård och handel. Nya byggnader och stadsmiljöer måste formas till hållbara helhetssystem. Kunskap för ökad kvalitet finns, men ofta händer något som gör att den tappas bort i processen. Det är idag minst lika stor kunskapsöverföringsbrist som kunskapsbrist. Vi behöver tänka kring andra affärsmodeller, nya sätt att arbeta och vara beredda på att helt nya aktörer kan dyka på upp, men också tänka helt nytt kring kunskapsöverföring.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-04.
CPL Pubid: 246629

 

Institutioner (Chalmers)

Administration och service
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur