CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

METHOD AND ARRANGEMENT FOR TIRE TO ROAD FRICTION ESTIMATION

Mats Jonasson ; Tony Gustafsson ; Anton Albinsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system, Fordonsdynamik) ; Fredrik Bruzelius (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system, Fordonsdynamik)
(2016)
[Patentansökan]

Nyckelord: Tyre-road friction estimationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-04.
CPL Pubid: 246624

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system, Fordonsdynamik (2004-2017)

Ämnesområden

Transport
Reglerteknik
Signalbehandling
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur