CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards application of risk management technique in building performance design.

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för arkitektur)
Book of extended abstracts. SRA (Society for Risk Analysis) Nordic Chapter Conference, University of Gothenburg. 14-15 November p. 35-36. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-03.
CPL Pubid: 246615

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur