CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Terahertz Spectroscopy Instrumentation for Thermal Bio-Mass Conversion

Sergey Cherednichenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Martin Seemann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare) ; Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare)
Swedish Microwave Days March 15-16, 2016, Linköping, Sweden p. 53. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

THz spectroscopy appears to be a valuable tool for gas sensing in “complicated” environments where conventional IR techniques may not be able to work: high dust and particle concentrations. We also observe that existing spectral data basis and gas line models have to be updated for specific conditions in combustion and gasification processes.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-03. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 246606

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Termisk energiteknik
Energisystem

Chalmers infrastruktur

Kollberglaboratoriet