CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental Assessment of Energy Recovery from Sewage Sludge through Supercritical Water Oxidation

Magdalena Svanström (Institutionen för kemisk miljövetenskap) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
7th European Biosolids and Organic Residuals Conference, November 17-20, 2002, Wakefield, West Yorkshire, UK (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-12-27. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 24660

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Processkemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur