CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental performance of four different methods for utilization of the phosphorus content in Sewage Sludge from Stockholm, Sweden

Magdalena Svanström (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap) ; Kristin Johansson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap) ; Anna Maria Olsson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap) ; Agnes Mossakowska
9th European Biosolids and Biowaste Conference, November 14-17, 2004, Wakefield, West Yorkshire, UK. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-12-27. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 24658

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur