CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lewerentz och skönhetens tillflyktsort/Lewerentz and the haven of beauty

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
S:t Petri 50 år: kontext, fragment och influenser/Lewerentz’s St Petri at 50: context, fragments, and influence, Matthew Hall, Hansjörg Göritz (red) (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-02.
CPL Pubid: 246579

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur