CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

’The full concretisation of multifaceted volume/Den allsidiga volymens fulla konkretisering’

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Reconstructing the Stockholm Exhibition 1930/Stockholmsutställningen 1930 rekonstruerad, red. Atli Seelow (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-02.
CPL Pubid: 246578

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur