CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Turkey processing wastes to diesel oil – investigating the environmental performance of a hydrothermal process fro transferring food industry waste into useful products

Morgan Fröling (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Andrew Peterson ; Jefferson W. Tester
9th European Biosolids and Biowaste Conference, November 14-17, 2004, Wakefield, West Yorkshire, UK. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-12-27.
CPL Pubid: 24657

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Processkemi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur