CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chalmers School of Architecture. Emerging from Strong Profiles and Open Dialogues.

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur) ; Magnus Persson (Institutionen för arkitektur) ; Matts Heijl (Institutionen för arkitektur) ; Karl-Gunnar Olsson (Institutionen för arkitektur)
Chalmers School of Architecture Yearbook 2016. History of Architecture. Questioning Architecture p. 66-71. (2016)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-02. Senast ändrad 2017-01-13.
CPL Pubid: 246561

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur