CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Varför tveka om mer kunskap?

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur) ; Eva Glader ; Einar Hansson ; Kristian Jonsson ; Vanja Larberg ; Gabriella Olshammar ; Lotta Särnbratt (Institutionen för arkitektur) ; Kristina Wallman ; Helena Westholm
Göteborgs-Posten, för Centrum för Byggnadskultur i västra Sverige 26.9, (2016)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-02. Senast ändrad 2017-01-02.
CPL Pubid: 246560

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för kulturvård (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur