CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supplier Relations

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson
In Ford, D. (ed) Understanding Business Markets, Dryden Press, London, pp. 400-429 (1997)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-27.
CPL Pubid: 24656

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur