CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Accident Analysis, Naturalistic Driving Studies and Project Implications

M Wisch ; M Lerner ; A Schneider ; Jordanka Kovaceva (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; András Bálint (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; J Juhász ; G Attila ; M Lindman
2016.
[Rapport]

Nyckelord: proactive safetyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-02.
CPL Pubid: 246552

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur