CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

'Examples of Positive Bioenergy and Water Relationships', a report from the GBEP-IEA Bioenergy collaboration within the GBEP Activity Group 6 "Bioenergy and Water"

Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jessica Chalmers ; Kevin Fingerman ; Uwe Fritsche ; Emily Olsson ; Andrea Rossi
(2016)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-29. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 246533

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Energisystem
Förnyelsebar bioenergi
Miljö- och naturvårdsvetenskap

Chalmers infrastruktur