CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Challenges and Opportunities for the Mobilisation of Forest Bioenergy in the Boreal and Temperate Biomes

Evelyne Thiffault ; Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Patric Lamers
Mobilisation of Forest Bioenergy in the Boreal and Temperate Biomes p. 190-213. (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-29. Senast ändrad 2017-03-13.
CPL Pubid: 246531

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Energisystem
Förnyelsebar bioenergi
Miljö- och naturvårdsvetenskap

Chalmers infrastruktur