CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relationships as Activity Links

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson
In Ebers, M. (ed) The Formation of Inter-organizational Networks, Oxford University Press, Oxford, pp. 43-65 (1997)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-27. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 24653

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur