CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extremes and limit theorems for difference of chi-type processes

Patrik Albin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Enkelejd Hashorva ; Lanpeng Ji ; Chengxiu Ling
ESAIM: Probability and Statistics (1292-8100). Vol. 20 (2016), p. 349-366.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Stationary Gaussian process, stationary chi-type process / extremes, Berman sojourn limit theorem, Gumbel limit theorem, Berman’s conditionDenna post skapades 2016-12-29. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 246528

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur