CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Digital Predistorter Model Derivation Based on Iterative Learning Control

Jessica Chani Cahuana (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem ; GigaHertz Centrum) ; Per N. Landin ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap ; GigaHertz Centrum) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem ; GigaHertz Centrum)
IEEE European Microwave Conference (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-29.
CPL Pubid: 246527

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
GigaHertz Centrum
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur

Kollberglaboratoriet