CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information Technology and Distribution Strategy

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
In Tilanus, B (ed) Information Systems in Logistics and Transportation, Pergamon Press, Oxford, pp. 33-55 (1997)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-27. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 24652

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur