CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Essential synthesis in harmonic analysis and compact synthesis in operator theory

V.S. Shulman ; I.G. Todorov ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2016)
[Preprint]

To appear in Functional Analysis and ApplicationsDenna post skapades 2016-12-28. Senast ändrad 2016-12-28.
CPL Pubid: 246518

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur