CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Purchasing

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
In Baker, M (ed) The IEEBM Encyclopedia of Marketing, International Thomson Business Press, High Holborn, pp. 138-149 (1998)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-27.
CPL Pubid: 24650

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur