CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vehicle Maintenance - A Vital Cornerstone Of Future Sustainable Road Transport Solutions

Klas Hedvall (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management )
Transport Research Arena (TRA) 2016, April 18-21 2016, Warsaw, Poland (2016)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Vehicle Maintenance, Road Transport Solutions, Maintenance Management, Industrial Network ApproachDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-25.
CPL Pubid: 246497