CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase-Noise Compensation for Spatial-Division Multiplexed Transmission

Arni Alfredsson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optical Fiber Communication Conference, OFC 2017; Los Angeles Convention Center, Los Angeles; United States; 19 March 2015 through 23 March 2017 p. Th4C.7. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The problem of correlated phase noise in spatial-division multiplexed transmission is studied. To compensate for the phase noise, an algorithm for joint-core phase-noise estimation and symbol detection is proposed, which outperforms conventional methods.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-22. Senast ändrad 2017-08-11.
CPL Pubid: 246485

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Datatransmission
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur