CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unravelling amyloid formation paths triggered by anionic vesicles of Parkinson’s disease protein, α-synuclein

Juris Kiskis (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi) ; Istvan Horvath (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi) ; Pernilla Wittung-Stafshede (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi) ; Sandra Rocha (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi)
Quarterly Reviews of Biophysics (0033-5835). (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-12-22. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 246476

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Biofysik

Chalmers infrastruktur