CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Akademin is Sverige är ej så jämställd som du tror.

Pernilla Wittung-Stafshede (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi)
Curie Vetenskapsrådets webb tidning (2016)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2016-12-22. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 246470

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)