CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Starting Up in Business Networks Why Relationships Matter in Entrepreneurship

Lise Aaboen ; Antonella La Rocca ; Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Andrea Perna ; Tommy Shih
(2017)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2016-12-21.
CPL Pubid: 246445