CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Edge localized fast magnetoacoustic waves in a tokamak plasma with elliptic cross section

Yaroslav Kolesnichenko ; Dan Anderson (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Mietek Lisak (Institutionen för elektromagnetisk fältteori)
25th EPS Conf. on Plasma Physics, Prague Vol. 22C (1998), p. 2038.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24644

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetisk fältteori (1970-1998)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur