CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

BIM performance and capability

Daniel Månsson ; Göran Lindahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Delivering Value with BIM: A Whole-of-Life Approach p. 46-57. (2016)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-12-21.
CPL Pubid: 246439

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Byggproduktion

Chalmers infrastruktur