CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mapping of CPM LCA database SPINE format to ILCD data format

Johan Tivander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. - 30 s.
[Rapport]

Technical description of conceptual and data format mapping between the SPINE LCA data format and ILCD.

Nyckelord: life cycle assessment, data format mapping, ontologyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-21. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 246437

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Systemvetenskap, informationssystem och informatik
Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola 2013:1