CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Variety in freight transport service procurement approaches

Klas Hedvall (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management )
World Conference on Transport Research (WCTR) 10-15 July 2016, Shanghai (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: transport service procurement, buyer-supplier relationships, supply network context, transport service triads, interactionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-21.
CPL Pubid: 246434