CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear neoclassical transport in a toroidal plasma with large gradients

Per Helander ; Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik)
26th EPS Conf. on Plasma Physics, Maastricht Vol. 23J (1999), p. 25.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24643

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur