CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensitivity Improvements in an 850 nm VCSEL-based Link using a Two-tap Pre-emphasis Electronic Filter

Tamás Lengyel (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Krzysztof Szczerba ; Petter Westbergh ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Journal of Lightwave Technology (0733-8724). Vol. 35 (2016), 9, p. 1633-1639.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We present an investigation of an ISI penalty reduction for On-Off Keying in an 850 nm VCSEL-based short optical link using a two-tap electronic pre-emphasis filter and quantify the improvement relative to an equivalent link without pre-emphasis. Error-free operation is demonstrated at bit rates above the −3 dB modulation bandwidth of the link. Sensitivity improvement up to 9 dB compared to non-emphasized signaling is shown. A maximum error-free bit rate achievable in the link is increased to 57 Gbps, compared to 52 Gbps without the pre-emphasis.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-21. Senast ändrad 2017-06-07.
CPL Pubid: 246428

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)