CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of the finite element method in a quantitative imaging technique

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering (1472-7978). Vol. 16 (2016), 4, p. 755-771.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-12-20. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 246422

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur