CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational design of nanophotonic structures using an adaptive finite element method

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Lydie Mpinganzima (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Philippe Tassin (Institutionen för fysik, Kondenserade materiens fysik (Chalmers))
(2016)
[Preprint]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-20.
CPL Pubid: 246418