CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of neutral atoms on tokamak edge plasmas

Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; P J Catto ; Per Helander
28th EPS Conf. on Plasma Physics, Funchal Vol. 25A (2001), p. 257.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24641

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur