CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the 15th International Ship Stability Workshop

Martin Schreuder (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik) ; Anders Rosén
(2016)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-20.
CPL Pubid: 246398

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur