CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive optimization algorithm for the computational design of nanophotonic structures

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Philippe Tassin (Institutionen för fysik, Kondenserade materiens fysik (Chalmers)) ; Lydie Mpinganzima (Institutionen för fysik, Kondenserade materiens fysik (Chalmers))
Proceedings of the 2016 18th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2016. Cairns; Australia; 19-23 September 2016 p. Art no 7731416, Pages 420-423. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We consider the problem of the construction of the nanophotonic structures of arbitrary geometry with prescribed desired properties. We illustrate the efficiency of our adaptive optimization algorithm on the construction of nanophotonic structure in two dimensions.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-20. Senast ändrad 2017-06-29.
CPL Pubid: 246395

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för fysik, Kondenserade materiens fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Matematik
Fysik

Chalmers infrastruktur