CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Localization of fast magnetosonic eigenmodes in spherical tori

Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Håkan Smith (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik)
29th EPS Conf. on Plasma Physics, Montreux Vol. 26B (2002), p. P-4.115.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24639

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur