CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing the Controllability of Heat Exchanger Networks

Fredrik Bengtsson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Elin Svensson (Institutionen för energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker ) ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Karin Eriksson
20th Nordic Process Control Workshop (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-20.
CPL Pubid: 246383

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker (2015-2017)

Ämnesområden

Energi
Reglerteknik
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur