CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Complete spatiotemporal characterization and optical transfer matrix inversion of a 420 mode fiber

Joel Carpenter ; Benjamin J. Eggleton ; Jochen Schröder (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Letters (0146-9592). Vol. 41 (2016), 23, p. 5580-5583 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Image quality, Matrix methods, Mode dependent loss, Mode division multiplexing, Optical fields, Scattering mediaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-20. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 246381

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Optik
Fotonik

Chalmers infrastruktur