CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multidimensional Modulation and Coding in Optical Transport

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Journal of Lightwave Technology (0733-8724). Vol. PP (2017), 99, p. 7582378.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This paper reviews the performance of optimized modulation formats in 2, 4, and 8 dimensions. We present performance (lower bounds) for higher dimensions by exploiting known performance of binary block codes. Ultimately, the achievable information rates of given modulation formats and receiver types are limited by the mutual information and generalized mutual information. We exemplify how these metrics can be used for system performance as well as to quantify the performance differences between four types of systems; using hard or soft decision on bits or symbols.

Nyckelord: Achievable information rate, Binary block codes, Generalized mutual information, Higher dimensions, Modulation formats, Multi-dimensional modulations, Mutual informations, Optimized modulationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-20. Senast ändrad 2017-09-20.
CPL Pubid: 246380

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Kommunikationssystem

Chalmers infrastruktur