CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of neutrals on L/H-transition

A R Field ; P G Carolan ; P J Catto ; N J Conway ; G F Counsell ; Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Per Helander ; H Meyer ; D Taylor ; M R Tournianski ; M J Walsh ; MAST team
30th EPS Conference on Plasma Physics, St Petersburg Vol. 27A (2003), p. P-2.148.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24638

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur