CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nucleus A trip into the heart of matter

핵 물질의 핵심으로의 여행

Björn Jonson (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; Ray Macintosh ; Jim Al-Khalili ; Theresa Pena
England : Canopus Publishing Ltd , 2016. - 152 s.
[Bok, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2016-12-20.
CPL Pubid: 246372

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur