CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ultra-thin VCSELs based on monolithic subwavelength high-index contrast surface gratings

M. Gebski ; M. Dems ; T. Czyszanowski ; Erik Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; A. Wojcik-Jedlinska ; M. Bugajski ; M. Riaziat ; P. Moser ; J. Lott
Proceedings IEEE Photonics Conference (2374-0140). p. 653-654. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: computer simulations, High contrast gratings, vertical cavity surface emitting lasers (VCSELs)Denna post skapades 2016-12-19. Senast ändrad 2017-09-28.
CPL Pubid: 246348

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)