CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrochemical Performance of Thin-Film Pt3y Electrodes in PEMFC

Björn Eriksson ; Niklas Lindahl (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)) ; Björn Wickman (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers) ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Rakel Wreland Lindström ; Göran Lindbergh ; Carina Lagergren
230th ECS Meeting, Honolulu, USA, October 2 – 7, 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-19.
CPL Pubid: 246344

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur