CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron beam transport - revisited

Dan Anderson (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Mietek Lisak (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Fredrik Wising (Institutionen för elektromagnetisk fältteori)
Nuclear Science and Engineering Vol. 129 (1998), p. 51.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24634

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetisk fältteori (1970-1998)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Thermonuclear instabilities and fast particle transport