CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of catalysis with correlated INPS and MS

Su Liu (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)) ; Svetlana Alekseeva ; Lars Hellberg (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)) ; Christoph Langhammer (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers))
E-MRS spring 2016, Lille, France 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-19. Senast ändrad 2016-12-19.
CPL Pubid: 246337

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur