CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single Particle Plasmonic Nanospectroscopy

Christoph Langhammer (Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers))
Micro- Nanosystems Workshop, 17-18 May 2016, Lund, Sweden (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-12-19.
CPL Pubid: 246335

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Kemisk fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur